You are currently viewing How can I become a TokTok 4 wheels Driver?
Be a 4-wheel toktok driver

How can I become a TokTok 4 wheels Driver?

Isa ka ba sa naghahahanap ng pagkakatian at may sarili kang sasakyan?

Halika mag register at pwede kang kumita araw araw! Sundan lang ang 3 easy steps kung paano mag register sa TokTok.ph

Step 1: Mag register online gamit ang link na ito TokTok.ph and click the button – Be a TokTok Rider. If naka-cellphone ka naman click the 3 lines icon sa top right corner and Click buttonBe a TokTok Rider.

Step 2: Kailangan 18yrs old and above, and meron lahat ng requirements na ito:

  • Owned Vehicle
  • Professional Driver’s License
  • NBI Clearance
  • Drug Test (optional)
  • OR/CR
  • 2×2 Picture
  • Vehicle Photos (Front, Side and Back). Make sure plate number is visible
  • Plate Number

Step 3: Antayin mo ang aming text confirmation within 24 hours kapag ikaw ay approved.

Madali lang diba? Apply na.

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply