60 Day Program PH and Kind Skin Care
60 Day Program Immunity Booster

60 Day Program PH and Kind Skin Care

TOTOO ANG BALI-BALITA, MGA MARITES AT MARIBET!

Ang JC, mayroong 4 NEW TYPES OF PACKAGES!

Ito ang 60-Day Program for CELL DETOX, IMMUNITY BOOSTER, WEIGHT LOSS at siyempre, ang bagong miyembro ng JC product line.. KIND SKIN CARE!

Leave a Reply