You are currently viewing 3 Steps to become a TokTok Rider
Be a TokTok Rider

3 Steps to become a TokTok Rider

Isa ka ba sa nawalan ng trabaho? Halika mag register at pwede kang kumita araw araw! Sundan lang ang 3 easy steps kung paano mag register sa TokTok.ph

Step 1: Mag register online sa TokTok.ph and click the button – Be a TokTok Rider. If naka-cellphone ka naman click the 3 lines icon sa top right corner and Click buttonBe a TokTok Rider.

Step 2: Kailangan 18yrs old and above, may Driver’s license ,ORCR & NBI Clearance.

Step 3: Antayin mo ang aming text confirmation within 24 hours kapag ikaw ay approved.

Madali lang diba? Apply na.

Leave a Reply